Prezes – Zbigniew Petynia 

Wiceprezes – Wiesław Wilman

Skarbnik – Jerzy Karakuszka 

Sekretarz – Wojciech Luft

Członkowie – Łukasz Groszek 

Członkowie – Adam Franus

Członkowie – Tomasz Zieliński

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący – Janusz Chuchliński

Członkowie – Karol Bassara

Członkowie – Jerzy Krukowski

Kibice, Przyjaciele MKS Radymno – jeżeli chcecie pomóc swojemu Klubowi, zostańcie członkami wspierającymi Klub MKS Radymno. 

Wpłaty można dokonywać na rachunek w banku Pekao S.A. w Radymnie numer konta: 15 1240 2601 1111 0010 8453 53 29 

MIEJSKI KLUB SPORTOWY RADYMNO

Lwowska 20, 37-550 Radymno 

W tytule wpisując “Darowizna na cele statutowe” 

Za okazaną pomoc już dziś serdecznie dziękujemy.

Zarząd MKS Radymno